ACTUEEL

Afvalfietstocht voor scholieren Schouwen-Duiveland

Donderdag 30 oktober 2014 werd voor de zesde keer een afvalfietstocht op Schouwen-Duiveland gehouden. Ruim 125 leerlingen uit de tweede klassen van MAVO en HAVO van Pontes Pieter Zeeman bezochten in kleine groepjes in totaal 18 bedrijven en instellingen in Zierikzee en omgeving. De leerlingen maakten kennis met de manier waarop deze bedrijven en instellingen omgaan met afval.  Om 09.00 uur verzamelden de leerlingen van de 5 deelnemende klassen in het auditorium van de school voor de aftrap van de afvalfietstocht.  Ze werden ontvangen door de rector: Sjef Lommen. Daarna werden ze toegesproken door Ing. Paul van Tuil, Hoofd Openbare Werken van de Gemeente Schouwen-Duiveland. De heer Van Tuil gaf een korte introductie over het belang van afvalrecycling in de Gemeente Schouwen-Duiveland, onder het motto: Afval bestaat niet.

Bij elk (zwerf)afval project in Zeeland wordt symbolisch 'de schone aarde' doorgegeven aan het volgende project. Ada Schreurs van het NME Centrum Schouwen-Duiveland overhandigde de wereldbol namens wethouder Meeuwese van Openbare Werken in Goes aan Paul van Tuil. Vervolgens gingen de leerlingen in groepjes van 5 op pad. Ze kregen een boekje met namen en adressen van de te bezoeken bedrijven en winkels, een plattegrond en een vragenlijstje.  Elk groepje bracht een bezoek van 20 tot 30 minuten aan 3 verschillende bedrijven of winkels.

Presentaties

Bij elk bedrijf stond een medewerker klaar om de leerlingen op te vangen en vragen te beantwoorden. De leerlingen kregen informatie en materiaal mee naar school. Voor de verwerking op school moet elk groepje een presentatie voorbereiden over één van de bezochte bedrijven.

Deze presentaties worden op een later tijdstip tijdens de biologielessen gehouden. Tijdens de presentatie brengt elk groepje verslag uit aan de andere leerlingen van de klas. Als dank voor hun deelname ontvingen de bedrijven een mini kliko met inhoud. Ook voor de leerlingen en hun begeleiders was er een attentie.

De medewerkers van de deelnemende bedrijven kijken terug op een geslaagde dag. De leerlingen waren enthousiast en toonden interesse. Op de vraag of de bedrijven volgend jaar weer mee willen doen, antwoordden ze allemaal positief. Ook de leerlingen gaven aan dat ze ‘een hele leuke dag’ hadden gehad.

Ada Schreurs | 04/11/2014 12:24