ACTUEEL

Opening expositie Fishing for litter

Olietonnen, jerrycans, verpakkingen, volle vuilniszakken, boeien en verfblikken. Allemaal producten die we tegenkomen op de bodem van de zee. Met het project Fishing for Litter wil KIMO deze vervuiling aanpakken. In Nederland nemen vissersboten uit alle Nederlandse visserijhavens deel aan het project. In Bio Base Experience in Terneuzen is vanaf 15 januari 2015 de expositie Fishing for Litter te zien. Basisscholen in heel Zeeland bezoeken de tentoonstelling en volgen de speciale gastles De Wereld van Plastic. De tentoonstelling wordt donderdag 15 januari om 15.30 uur geopend.

Uitnodiging

Afval in Zee

Jaarlijks maken meer dan 250.000 schepen gebruik van de Noordzee. Helaas nemen niet alle schepen hun afval mee aan wal. Zo wordt er jaarlijks ruim twintig miljoen kilo afval in zee geloosd. Het afval brengt schade toe aan de flora en fauna van de Noordzee en bedreigt daarmee het ecologisch evenwicht.  
KIMO Nederland en België wilt met het Fishing for Litter project de gebruikers van de zee attent maken op de omvang van het afvalprobleem en de nadelige effecten op de Noordzee en kustwateren.

Vissers krijgen tijdens het vissen afval in hun netten dat eerder door anderen zeegebruikers in zee is gedeponeerd. In het Fishing for Litter project nemen de deelnemende vissers het zwerfvuil mee naar land, waar het wordt ingenomen, afgevoerd gemonitord en verwerkt. Voor de opslag van dit afval op het schip nemen de vissers bigbags mee aan boord.
Bij terugkomst in de haven, plaatsen de vissers de zak op de kade vanwaar het door afvalinzamelaars wordt verwijderd en verwerkt. Op deze manier wordt het afval in zee teruggedrongen, waarmee bovendien voorkomen wordt, dat steeds hetzelfde vuil wordt opgevist of op stranden aanspoelt. Zes keer per jaar wordt het zwerfafval gemonitord. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de soort en herkomst van het afval.

Gastlessen De Wereld van Plastic

Ruim 1500 leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Zeeland gaan vanaf 19 januari tot eind maart met de Techniekbus naar Bio Base om de expositie te bezichtigen. Zij krijgen een speciale gastles De Wereld van Plastic waarin ze leren hoe plastic wordt gemaakt en hoe je plastic kunt recyclen. De gastlessen worden verzorgd door Schoon Zeeland, Styron (wordt Trinseo) en Portaal van Vlaanderen.

 

 

 

Admin | 18/12/2014 15:37