ACTUEEL

Afvalfietstocht Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee

Donderdag 22 oktober fietsten ruim 125 leerlingen uit de tweede klassen mavo en havo van Pontes Pieter Zeeman langs 19 bedrijven en winkels in Zierikzee en omgeving. De leerlingen maakten kennis met de manier waarop deze bedrijven en winkels omgaan met hun afval. Het NME Centrum en Pontes Pieter Zeeman organiseren jaarlijks samen een afvalfietstocht.  Dit jaar voor de zevende keer.
Om 09.00 uur verzamelden de leerlingen van de 5 deelnemende klassen in het auditorium van de school voor de aftrap. Rector Marcel de Looff sprak de leerlingen toe, gevolgd door Ad Verseput, wethouder milieu van de Gemeente Schouwen-Duiveland.
Vervolgens gingen de mavo-leerlingen in groepjes van vier of vijf op pad, gewapend met een boekje met namen en adressen van de te bezoeken bedrijven en winkels, een plattegrond en een vragenlijstje.  Elk groepje bracht een bezoek van 20 tot 30 minuten aan drie verschillende bedrijven of winkels. Bij elk bedrijf stond een medewerker klaar om de leerlingen op te vangen en vragen te beantwoorden. Sommige medewerkers gaven een korte rondleiding. De leerlingen kregen informatie en materiaal mee om op school te verwerken in een presentatie. 
’s Middags was het de beurt aan de havo-leerlingen om bedrijven te bezoeken. De mavo-leerlingen kregen gelegenheid om van één van hun bezoekjes een presentatie voor te bereiden. Aansluitend bracht ieder groepje verslag uit over afvalverwerking in één van de bezochte bedrijven, aan de rest van de klas. Als dank voor hun deelname ontvingen de bedrijven een mini kliko met inhoud. Ook voor de leerlingen en hun begeleiders was er een mini kliko.

 
Interessant

De medewerkers van de deelnemende bedrijven kijken terug op een geslaagde dag. De leerlingen waren enthousiast en toonden interesse. Als het aan deze medewerkers ligt, doet hun bedrijf volgend jaar weer mee.  Ook de leerlingen vonden het heel interessant om eens een kijkje te nemen in verschillende bedrijven in en rondom Zierikzee. Eén groepje leerlingen vond het zelfs leuker dan een vrije middag.

Ada Schreurs | 17/12/2015 14:44