MISSIE

Zwerfafval is een maatschappelijk probleem waar de partners van Schoon Zeeland zich druk om maken. Zij willen kinderen, jongeren en volwassenen bewust maken van de waarden van een zwerfvuil-vrije leefomgeving.

Onze missie is om educatie, participatie en communicatie in te zetten voor bewustwording en een positieve gedragsverandering, met als doel het voorkomen en terugdringen van zwerfafval, met blijvende effecten op de lange termijn op natuur (plastic soep, dieren met plastic in de maag enz.) en milieu (gebruik grondstoffen, energie voor productie en transport enz.).