VEELGESTELDE VRAGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de campagne Schoon Zeeland

Wat is Schoon Zeeland?

Schoon Zeeland is een campagne voor een mooie, schone provincie. Op het strand en de dijken. In het dorp of de stad. Op het sportveld en bij evenementen. En in de omgeving van school en de kinderopvang.
Iedereen kan helpen om het zwerfafval in Zeeland aan te pakken. Schoon Zeeland biedt een overzicht van de projecten en acties tegen zwerfafval. Scholen, kinderopvangcentra, bedrijven, sportclubs en gemeenten houden samen Zeeland mooi en schoon!

Wat houdt de campagne Schoon Zeeland in?

De 5 centra voor Natuur- en Milieueducatie in Zeeland ontwikkelen samen een aanpak tegen zwerfafval, gericht op educatie, participatie en communicatie. Onderdelen van de campagne Schoon Zeeland zijn o.m. gastlessen over zwerfafval en plastic soep voor de basisscholen en de buitenschoolse opvang, afvalprojecten voor het voortgezet onderwijs en een actie om inwoners en toeristen te bewegen geen afval achter te laten op het strand en in de natuur.

Hoe wordt Schoon Zeeland gefinancierd?

Het project wordt bekostigd met de € 0,19 per inwoner die de gemeenten in Zeeland aan de NME-centra hebben toegekend voor de bestrijding van zwerfafval.

Wat is de visie achter Schoon Zeeland?

We zetten educatie, participatie en communicatie in voor een positieve gedragsverandering met als doel het voorkomen en terugdringen van zwerfafval, met blijvende effecten op de lange termijn op natuur (plasticsoep, dieren met plastic in de maag enz.) en milieu (gebruik grondstoffen, energie voor productie en transport enz.).

Wat is onze missie?

 

  1. Kinderen, jongeren en volwassenen bewust maken van de waarden van een zwerfvuil-vrije leefomgeving en de positieve effecten ervan op onder andere natuur en milieu;
  2. Kinderen, jongeren en volwassenen bewust maken van de consequenties van het voorkomen van en het opruimen van zwerfafval en de  effecten die het voorkomen en verwijderen van zwerfval hebben;
  3. Inwoners van Zeeland  bewust maken van wat zij zelf kunnen doen voor hun eigen (leef)omgeving (Hoe voorkom ik zwerfafval; wat doe ik met (potentieel zwerf)afval van mijzelf; wat doe ik met zwerfafval;wat is de waarde van afval);
  4. Medewerkers bewust maken van hoe zij potentieel zwerfafval kunnen verminderen in hun eigen werkomgeving: verpakkingsindustrie, winkelketens, horeca enz.

 

Wat doen de NME-centra tegen zwerfafval?

Wat doen we als NME om in tien jaar tijd een rol kunnen te spelen bij deze verandering? We willen een gedragsverandering die op lange termijn doorwerkt, ook na tien jaar. Daarvoor dienen we het grootste deel van de bevolking te bereiken, de kritieke massa. Maar ook het MBO en daardoor op termijn bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie, winkelketens, horeca, enz. In het terugdringen van zwerfafval door middel van educatie en communicatie en participatie heeft NME een begeleidende rol, niet noodzakelijk een uitvoerende rol.

NME kan lokaal goed inschatten wat voor hun gebied goed werkt en welke partners we erbij moeten betrekken. NME heeft bijvoorbeeld vaak al een goede ingang bij scholen. Soms is er al samenwerking met maatschappelijke organisaties en openbare organen. Daarbij is het goed te onderzoeken hoe we de onderwerpen zwerfafval/afval op een positieve manier kunnen benaderen door bijvoorbeeld kansen te benadrukken. NME's gaan samenwerken om goed basismateriaal te ontwikkelen, gezamenlijk hebben we een veelheid aan expertise en ervaring.

Ontwikkeling van programma's door jaarlijks evalueren en herzien van de aanpak. Er dient ook een deel van de gelden besteed te worden aan monitoring van de programma's.

Alleen inzetten op het reguliere, huidige systeem brengt nog geen gedragsverandering teweeg. NME kan per gebied/gemeente/doelgroep inzichtelijk maken welke programma's kunnen werken en (in)direct uitvoeren. Waar door middel van boetes en handhaving word ingezet op ontmoedigen van verkeerd gedrag kan NME juist bijdragen aan belonen van positief gedrag.

Terug

 

Over de strandacties

Wat houden de strandacties in?

Een campagneteam van 2 tot 4 jongeren trekt in de zomervakantie met een jutterskar langs de Zeeuwse stranden. De jongeren halen het afval op en wijzen badgasten op het belang van schone stranden. Ze stimuleren de mensen zo om de Zeeuwse stranden en dijken schoon en dus mooi te houden.

Waarom houden we deze strandacties?

Omdat Zeeland mooi is, open, lekker ruim en schoon en dat willen we graag zo houden.

Gaat het nu mis dan?

Nee, maar we willen dat ook zo houden en we willen dat graag communiceren. Meer dan opruimen willen we vertellen dat je dat ook zelf moet doen.

Waarom liedjes en gedichten als beloning?

Omdat we een manier zochten om de schoonheid en ruimte van Zeeland te bezingen. En het is een mooie manier van 'dank je wel zeggen' zonder dat je er nieuw afval mee creëert (flyers, stickers etc).

Het campagneteam haalt toch maar een fractie op van wat er dagelijks op het strand aan rommel wordt geproduceerd?

Dat klopt en dat geeft niet: wij zorgen óók voor een 'vlag', een reminder die aanspoort om het strand schoon te houden. Het feit dat mensen ons zien en spreken stimuleert om ook daarna afval in de afvalbakken te gooien en het strand schoon te houden.

Waarom een jutterskar?

Het is een echte expeditiekar. Met deze jutterskar kunnen we makkelijk over het strand zonder motor. Bovendien valt hij lekker op.

Wat wordt er ingezameld?

Peuken, glas, plastic en niet te groot restafval. Afval dat een vieze indruk geeft; een kleine moeite om in de afvalbak te gooien.

Waarom geen papier?

Dat verzamelen we ook, maar alleen niet gescheiden. Het is namelijk zo weinig, en we hebben liever dat de jutterskar voor de andere zaken wordt gebruikt.

Wordt het afval gescheiden vervoerd?

Ja

Terug