ACTUEEL

Ballonnen te mooi voor zwerfafval

Ballonnen oplaten is feestelijk. De gevolgen zijn minder feestelijk. Een ballon die wordt opgelaten valt ook weer een keer neer en is dan verworden tot zwerfafval. Op 3 maart 2018 is er weer een grote opruimactie Schone Schelde. Op vele tientallen locaties langs de Westerschelde en Oosterschelde is zwerfafval opgeruimd door honderden vrijwilligers. Dat deden zij graag, maar minstens zo belangrijk is het om de bronnen aan te pakken. Eén zo’n bron is het oplaten van feestballonnen.

Zwerfafval heeft meerdere negatieve effecten. Zo heeft zwerfafval gevolgen voor dieren: Resten van ballonnen in de natuur zijn gevaarlijk, dieren raken verstrikt in de sierlinten en afsluiters. Dieren zien ballonresten voor voedsel aan. Na het opeten verstopt de maag en de darm waardoor ze sterven van de honger. Zwerfafval leidt verder tot toename van de plastic soep en is een grote bron van
ergernis onder de bevolking. Het beschadigt het aanzicht en de leefbaarheid van steden, dorpen, de stranden en het platteland.
Bij de opruimacties van Schone Schelde treffen we honderden lintjes, ballonresten en meerdere, door ballonnen getroffen dieren aan op de verschillende locaties. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van de feestelijke festiviteiten op Koningsdag of andere evenementen. Biologisch afbreekbare ballonnen, ook al zijn deze van natuurlijke oorsprong, breken niet snel genoeg af om schade in het maag- en darmsysteem van dieren te voorkomen en zijn hier dus géén oplossing.

Voor meer informatie verwijzen we naar de site van de Universiteit van Wageningen waar een
overzichtelijk document over afval van ballonnen staat gepubliceerd.

Feestelijke alternatieven

De kortdurende aanblik van een massa feestballonnen die in de lucht verdwijnt kun je vaak vervangen. Ballonnen zijn ook gezellig om op te hangen, er het hele feest lang van te genieten en na afloop weer op te ruimen. Denk verder aan fluitjes, linten, bellenblazen etc.

Zeeuwse ballonnen zijn te mooi voor zwerfafval

Daarom doen wij vanuit Schoon Zeeland de volgende oproep aan de Zeeuwse gemeenten: Volg het voorbeeld van gemeente Middelburg en maak het oplaten van ballonnen in strijd met de afvalstoffenverordening. Help ons om deze boodschap ook door te geven aan Oranjeverenigingen en andere feestcommissies. Samen maken we Zeeland daarmee nog schoner!

Achtergrond

 

Wetgeving

Het wel of niet toestaan van het oplaten van ballonnen wordt in Nederland op gemeentelijk niveau geregeld. In december 2014
heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die gemeenten oproept actief het oplaten van ballonnen te ontmoedigen. In
Zeeland heeft de gemeente Middelburg hier gehoor aan gegeven maar andere gemeenten (nog) niet. Deze oproep is gericht aan
alle overige Zeeuwse gemeenten.

Probleem in de leefomgeving

Mensen ergeren zich aan zwerfafval. Het draagt bij aan de verslechtering van het leefmilieu van steden en vergroot daarmee het gevoel van onveiligheid bij burgers. Voor toeristische centra is een schone omgeving van groot belang. Uit het onderzoek 'Inzamel- en beloningsystemen ter vermindering van zwerfafval' blijkt dat Nederlanders zich meer ergeren aan de vervuiling en verloedering van hun directe leefomgeving dan aan files of sigarettenrook.

Admin | 03/04/2018 12:03