ACTUEEL

Schone Schelde 2017

Noteer alvast in je agenda: op 11 maart 2017 is het weer Schone Schelde met Schoon Zeeland. Met omwonenden, dorpsraden, gemeenten, Rijkswaterstaat en andere partners ruimen we deze dag de oevers van de Ooster- en Westerschelde op. Schone Schelde is niet het enige initiatief voor schone rivieren in Nederland. Steeds meer gemeenten gaan succesvol aan de slag met schone rivieren. In Zeeland is sinds twee jaar Schone Schelde actief. Verschillende partijen  zoeken binnen het project Schone Rivieren samenwerking en organiseren opruimacties. Ook is er aandacht voor educatie en onderzoek.
Sinds 2012 is de samenwerking van verschillende partijen langs de Maas in Limburg een feit. Onder de noemer Schone Maas Limburg hebben dit netwerk en de activiteiten zich flink uitgebreid met een gezonde financiële samenwerking. Goed voorbeeld doet volgen. Ook langs andere rivieren ontstaan vergelijkbare samenwerkingsverbanden, onder andere met IVN:

  • Waaljutters langs de Waal
  • Schone IJssel langs de IJssel (website in voorbereiding)
  • Schone Schelde langs de Schelde
  • Schone Maas langs de Maas

 

Een belangrijke basis zijn de jaarlijkse opruimacties. Maar daar blijft het niet bij: ook onderzoek, educatie, en aandacht voor schone recreatie worden opgepakt. Maar wat hebben de samenwerkingsverbanden tot nu toe opgeleverd?

Indrukwekkende cijfers

Een snelle rekensom laat zien dat in het voorjaar van 2015 langs de rivieren 150 locaties zijn opgeruimd door ruim 3000 vrijwilligers. 48 gemeenten participeerden naast vele verenigingen en afdelingen van terrein beherende organisaties, waterschappen, sportvisserij etc.
Een prachtig resultaat dat laat zien dat mensen en organisaties betrokken zijn bij het thema. Ook internationaal wordt met interesse de aanpak gevolgd, want rivieren houden natuurlijk niet op bij de grens. De komende jaren wordt de aanpak opgeschaald naar andere rivieren.

Meer over Schone Rivieren

 

Admin | 06/11/2016 12:25