ACTUEEL

Snoeproute en afvalfietstocht met Pontes leerlingen

Eerste- en tweedejaars leerlingen van scholengemeenschap Pontes Pieter Zeeman uit Zierikzee gingen dinsdag 1 en donderdag 3 november aan de slag met de afval. De 213 eersteklassers deden de snoeproute, 140 tweedeklassers maakten een afvalfietstocht.

De leerlingen maakten kennis met de manier waarop deze bedrijven en winkels omgaan met hun afval. Het NME Centrum en Pontes Pieter Zeeman organiseren jaarlijks samen deze afvalfietstocht.  Dit jaar voor de achtste keer.

De brugklassen kregen elk een wijk of straat toegewezen rondom de school met verschillende meetpunten waar ze het zwerfvuil gaan inventariseren. De meest vieze meetpunten bij elkaar laten een Snoeproute zien. Door dit project ervaren de leerlingen zelf wat de oorzaken en de gevolgen zijn van op straat weggooien van afval.

Later in de week gingen 140 tweedeklassers tijdens de afvalfietstocht langs diverse bedrijven en instellingen in Zierikzee om onderzoek te doen naar de verschillende soorten en hoeveelheid afval die vrijkomen en hoe de bedrijven en instellingen daarmee omgaan.

 

Om 09.00 uur verzamelden de leerlingen van de 5 deelnemende klassen in de hal van de school voor de aftrap. Esther Gelens van Pontes Pieter Zeeman sprak de leerlingen toe, gevolgd door Jacqueline van Burg,  wethouder milieu van de Gemeente Schouwen-Duiveland.

Vervolgens gingen de MAVO leerlingen in groepjes van 4 of 5 op pad gewapend met een boekje met namen en adressen van de te bezoeken bedrijven en winkels, een plattegrond en een vragenlijstje.  Elk groepje bracht een bezoek van 20 tot 30 minuten aan 3 verschillende bedrijven of winkels. Bij elk bedrijf stond een medewerker klaar om de leerlingen op te vangen en

vragen te beantwoorden. Sommige medewerkers gaven een korte rondleiding. De leerlingen kregen informatie en materiaal mee om op school te verwerken in een presentatie.  

’s Middags was de beurt aan de HAVO leerlingen om bedrijven te bezoeken. De MAVO leerlingen kregen gelegenheid om van één van hun bezoekjes een presentatie voor te bereiden. Aansluitend bracht ieder groepje verslag uit aan de rest van de klas, over afvalverwerking in één van de bezochte bedrijven.  

Als dank voor hun deelname ontvingen de bedrijven een mini kliko met inhoud. Ook voor de leerlingen en hun begeleiders was er een mini kliko. De medewerkers van de deelnemende bedrijven kijken terug op een geslaagde dag. De leerlingen waren enthousiast en toonden interesse. Als het aan deze medewerkers ligt, doet hun bedrijf volgend jaar weer mee.  Ook de leerlingen vonden het heel interessant om eens een kijkje te nemen in verschillende bedrijven in en rondom Zierikzee.

 

Ada Schreurs | 24/10/2016 16:13